ΕΔΜ60 - Δραστηριότητα 2η

"Φτιάξτε ένα ερωτηματολόγιο, με αντικείμενο τις επιδράσεις των ντιμπέιτ στην εκλογική συμπεριφορά των πολιτών και τον ρόλο των δημοσιογράφων. Ανεβάστε το ερωτηματολόγιο και τα αποτελέσματα το στο blog σας"

Πατήστε εδώ για να δείτε το ερωτηματολόγιο.


Digi-digi template

Back to TOP